Dự báo thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
6.54 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
6.35 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
6.1 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
5.42 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

25°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình 30 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình 30 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

Thấp/Cao

23°

/

39°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.86 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Ninh Bình