Dự báo thời tiết Tam Điệp - Ninh Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.1%
 • Lượng mưa
  0.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/23.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.7%
 • Lượng mưa
  1.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:51
T5 09/02
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  5.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:51
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/22.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34%
 • Lượng mưa
  1.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.9°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/21.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:52
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  0.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tam Điệp - Ninh Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Tam Điệp - Ninh Bình 5 ngày tới

Thời tiết Tam Điệp

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:50

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Tam Điệp