Dự báo thời tiết Huyện Yên Mô - Ninh Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Mô - Ninh Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Mô - Ninh Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Mô

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

77%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.06 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Mô