Dự báo thời tiết Huyện Nho Quan - Ninh Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/23.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  4.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/20.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/21.8°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:49
T2 06/02
mây đen u ám
24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.8°/26.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17.4%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.1°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/23.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:49
T3 07/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.1%
 • Lượng mưa
  1.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/22.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/23.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  3.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/23.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.1%
 • Lượng mưa
  2.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.9°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nho Quan - Ninh Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nho Quan - Ninh Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nho Quan

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:49

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.05 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nho Quan