Dự báo thời tiết Huyện Nho Quan - Ninh Bình 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
6.2 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
6.35 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nho Quan - Ninh Bình 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Nho Quan - Ninh Bình 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Nho Quan

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:07

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.44 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nho Quan