Dự báo thời tiết Huyện Nho Quan - Ninh Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:36 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:35 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:34 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:33 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:33 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:32 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:31 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:30 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:30 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:29 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:28 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nho Quan - Ninh Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Nho Quan - Ninh Bình 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Nho Quan

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:44

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.64 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

9.72

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nho Quan