Dự báo thời tiết Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
6.19 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
6.03 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
5.58 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

26°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
6.69 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:17 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:17 pm

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:17 pm

Gió
5.5 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:18 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:18 pm

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:19 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:19 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Sơn

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:10

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.36 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Sơn