Dự báo thời tiết Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
5.89 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
6.29 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Sơn

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:09

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.26 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Sơn