Dự báo thời tiết Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
3.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
3.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
3.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Sơn

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:52

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.48 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0.48

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Sơn