Dự báo thời tiết Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
5.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
5.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Sơn

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

22°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1014 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.78 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0.69

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Sơn