Dự báo thời tiết Huyện Hoa Lư - Ninh Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

25°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
6.64 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

19°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
6.06 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
5 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoa Lư - Ninh Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hoa Lư - Ninh Bình 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoa Lư

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:08

Thấp/Cao

19°

/

20°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.92 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoa Lư