Thời tiết Huyện Gia Viễn - Ninh Bình theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

84%

T4 07/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.49

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.36

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.86

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.95

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

82%

T5 08/06
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.08 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.84

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.78

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.78

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.9

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Viễn - Ninh Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Gia Viễn

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gia Viễn