Dự báo thời tiết Huyện Gia Viễn - Ninh Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.4%
 • Lượng mưa
  1.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:52
CN 24/09
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  11.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:51
T2 25/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.4%
 • Lượng mưa
  43.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:50
T3 26/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  13.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:49
T4 27/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.3%
 • Lượng mưa
  6.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Viễn - Ninh Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gia Viễn - Ninh Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Gia Viễn

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:52

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.93

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gia Viễn