Dự báo thời tiết Huyện Gia Viễn - Ninh Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:36 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:37 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:37 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:37 pm

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:38 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:38 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Viễn - Ninh Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gia Viễn - Ninh Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Gia Viễn

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:35

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.5 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

5.45

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gia Viễn