Dự báo thời tiết Huyện Gia Viễn - Ninh Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:49 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:51 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:51 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Viễn - Ninh Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gia Viễn - Ninh Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Gia Viễn

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:49

Thấp/Cao

19°

/

24°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.6 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.08

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gia Viễn