Dự báo thời tiết Ninh Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
6.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
4.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Ninh Bình 15 ngày tới

Thời tiết Ninh Bình

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

82%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.26 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Ninh Bình