Dự báo thời tiết Ninh Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:49 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:49 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:51 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:51 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Ninh Bình 10 ngày tới

Thời tiết Ninh Bình

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:49

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.45 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Ninh Bình