Dự báo thời tiết Ninh Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.12 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.12 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.53 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.53 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.67 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Ninh Bình 10 ngày tới

Thời tiết Ninh Bình

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.59 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Ninh Bình