Những tiên tri khủng khiếp của Stephen Hawking về Trái đất

Sinh thời, ông hoàng vật lý Stephen Hawking từng đưa ra một số lời tiên đoán đáng chú về Trái đất. Trong số này nổi tiếng là lời tiên tri của ông về việc Trái đất sẽ có thể chạm ngưỡng 640 độ C như trên sao Kim.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn