Nhiều hồ, đập Nghệ An xuống mực nước chết

Tình trạng hạn hán kéo dài khiến nhiều hồ, đập thủy lợi ở tỉnh Nghệ An trơ đáy hoặc xuống mực nước chết. Hàng vạn ha lúa sắp vào thời kỳ làm đòng có nguy cơ không thể trổ bông do thiếu nước, hơn 3.000 ha hoa màu cũng trong tình trạng héo khô.

Hồ thủy lợi Khe Xiêm, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc rộng 8,2 km2 giờ cạn trơ đáy.
Mực nước lòng hồ thủy điện Bản Vẽ xuống thấp, nhiều chỗ trơ đáy.
Hạn hán kéo dài 2 tháng nay khiên nhiều hồ, đập ở Nghệ An thiếu nước cung cấp cho nông nghiệp và sản xuất.
Hạn hán kéo dài thiếu nước cung cấp cho nông nghiệp và sản xuất.
Huy động nhiều loại máy bơm và tận dụng mọi nguồn nước có thể để hút lên tưới cho các chân ruộng.
Do thiếu nước lúa không thể trổ bông, người dân phải cắt cho bò ăn.

Theo Báo Tin Tức

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn