Nhiều hiểm họa tiềm tàng nếu nhiệt độ Trái đất tăng thêm 1,5 độ C

Theo Liên Hợp Quốc, nhiệt độ Trái Đất sẽ tăng thêm 1,5 độ C trong giai đoạn 2030 – 2052 nếu tình trạng nóng lên toàn cầu vẫn cứ tiếp diễn với tốc độ như hiện tại. 

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn