Nhà máy thủy điện Sê San 3A: Sản lượng điện đạt thấp do nắng hạn

Nhà máy thủy điện Sê San 3A do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển thủy điện Sê San 3A quản lý, vận hành có 2 tổ máy với tổng công suất 108 MW, là bậc thang thứ tư trên dòng sông Sê San, vì thế dòng chảy về hồ thủy điện Sê San 3A chủ yếu là dòng chảy đã được điều tiết từ Nhà máy thủy điện Ialy và Sê San 3.

Tình hình thời tiết khô hạn xảy ra trên diện rộng, kéo dài từ cuối năm 2019 và tiếp tục diễn ra trong các tháng đầu năm 2020 do nắng nóng kéo dài, do đó lượng nước về các hồ chứa đều đạt thấp. Tổng lượng dòng chảy đến hồ Ialy năm 2019 thấp hơn 58% so với trung bình nhiều năm. Dung tích hữu ích hiện tại các hồ trên lưu vực sông Sê San thấp hơn 25% so với dung tích thiết kế và hình thái thời tiết phổ biến không mưa kéo dài trên lưu vực sông Sê San đã ảnh hưởng đến khả năng vận hành phát điện của các nhà máy trên cùng bậc thang sông Sê San trong đó có Nhà máy thủy điện Sê San 3A. Tính đến hết tháng 3/2020, sản lượng điện phát của Sê San 3A chỉ đạt 63,50 triệu kWh chỉ bằng 95,83% so với cùng kỳ năm 2019 và chỉ đạt 92,80% so với trung bình cùng kỳ nhiều năm.

Ngay từ đầu năm 2020, dự đoán được những khó khăn trong việc phát điện vào các tháng mùa khô, Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã chỉ đạo các phòng, phân xưởng tập trung cao độ, kiểm tra đánh giá các thông số vận hành, kịp thời phát hiện, xử lý các bất thường thiết bị, đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu huy động của Ao (Điều độ Hệ thống điện quốc gia). Đội ngũ vận hành nhà máy thường xuyên kiểm tra an toàn hồ, đập, tính toán, dự đoán lưu lượng nước về và điều tiết để khai thác theo phương án tối ưu nhất có thể.

nha ma y thu y die n se san 3a sa n luo ng die n da t tha p do na ng ha n
Lưu lượng dòng chảy đạt thấp so với trung bình nhiều năm

Mặt khác để đảm bảo cung cấp điện trong các tháng mùa khô năm 2020, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia đã chủ động điều tiết duy trì mực nước các hồ PleiKrong, Ialy theo quy trình vận hành liên hồ chứa. Thực tế ghi nhận của công ty trong 3 tháng đầu năm 2020, lưu lượng bình quân về hồ Sê San 3A là khoảng 160m3/s, chỉ đạt 90% so với trung bình cùng kỳ nhiều năm. Vì thế thời gian chạy các tổ máy của Nhà máy thủy điện Sê San 3A chỉ đạt 92%, làm ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch sản xuất điện của đơn vị. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển điện Sê San 3A luôn thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Sê San, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong công tác vận hành điều tiết hồ chứa, đảm bảo lưu lượng xả nước cho hạ du.

Năm 2020 được dự báo là khô hạn, tình hình thủy văn rất nhiều bất lợi, tuy nhiên với các giải pháp đồng bộ về quản trị và sản xuất, quan tâm đúng mực đối với con người và thiết bị, tận dụng tối đa khi nguồn nước thuận lợi vào mùa mưa, các tháng cuối năm 2020, đồng thời Sê San 3A sẽ đảm bảo dòng chảy cho hạ du theo đúng quy định và hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị, phấn đấu đạt, vượt sản lượng điện 420 triệu kWh điện cả năm theo chỉ tiêu kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn