Người hôi của sau thảm họa kép Indonesia: ‘Chúng tôi cần phải ăn’

Những người sống sót sau động đất, sóng thần ở Indonesia đổ đến các cửa hàng hôi của vì không thể đợi hàng cứu trợ từ chính phủ. 

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn