Người dân Phú Yên mê điện mặt trời

Nhận thấy hệ thống năng lượng mặt trời đem lại lợi ích thiết thực nên một số người dân Phú Yên đã lắp đặt để sử dụng điện mặt trời phục vụ nhu cầu sinh hoạt, kinh doanh. Họ rất hài lòng với hiệu quả điện thu được.  

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn