Dự báo thời tiết Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  18.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.3%
 • Lượng mưa
  8.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  4.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.6%
 • Lượng mưa
  2.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 24/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20%
 • Lượng mưa
  0.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quỳ Hợp

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.65 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳ Hợp