Dự báo thời tiết Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:11 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Quỳ Hợp

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:10

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.77 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.68

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳ Hợp