Dự báo thời tiết Huyện Quỳ Châu - Nghệ An 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:10 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:11 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/30°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

34°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳ Châu - Nghệ An 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quỳ Châu - Nghệ An 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Quỳ Châu

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:08

Thấp/Cao

26°

/

37°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.69 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳ Châu