Dự báo thời tiết Huyện Quỳ Châu - Nghệ An 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:33 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:34 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:34 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:34 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:35 pm

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:35 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:35 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:35 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:36 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:36 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:36 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:36 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:36 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:37 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:37 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:37 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:37 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:37 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:37 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:37 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳ Châu - Nghệ An 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quỳ Châu - Nghệ An 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Quỳ Châu

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:33

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.19 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:33 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳ Châu