Dự báo thời tiết Huyện Quế Phong - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.4%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  3.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.4%
 • Lượng mưa
  0.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  3.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  14%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  3.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 16/12
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.1%
 • Lượng mưa
  5.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  9.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Phong - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quế Phong - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quế Phong

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.07 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quế Phong