Dự báo thời tiết Huyện Quế Phong - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
18°

mây thưa

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  11.3°/18.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.4°/13.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  11.3°/15.9°
 • pressure
  Áp suất
  1022 hPa
 • wind
  Gió
  3.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T3 31/01
mây thưa
19°

mây thưa

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  11.1°/20.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.3°/15°
 • temperature
  Sáng/Tối
  11.2°/17.2°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T4 01/02
mây đen u ám
21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  14.4°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.5°/18.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  14.2°/19.4°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T5 02/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/21.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.9%
 • Lượng mưa
  0.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.9°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.2°/20.9°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T6 03/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.9°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.9%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.8°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/20.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Phong - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quế Phong - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quế Phong

mây rải rác

11°

mây rải rác

Cảm giác như 10°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:49

Thấp/Cao

11°

/

18°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quế Phong