Dự báo thời tiết Huyện Quế Phong - Nghệ An 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:50 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:37 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:35 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:34 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:33 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:33 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:32 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:31 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:31 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:30 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:29 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:29 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:28 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:28 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Phong - Nghệ An 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quế Phong - Nghệ An 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Quế Phong

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:50

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.9 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quế Phong