Dự báo thời tiết Huyện Nam Đàn - Nghệ An 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
5.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Đàn - Nghệ An 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Đàn - Nghệ An 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Đàn

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.09 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Đàn