Dự báo thời tiết Huyện Nam Đàn - Nghệ An 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:53 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:54 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:54 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:55 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:55 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:56 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:56 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:57 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:57 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:57 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Đàn - Nghệ An 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Đàn - Nghệ An 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Đàn

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:53

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.12 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Đàn