Thời tiết Huyện Đô Lương - Nghệ An theo giờ

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.58

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.98

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.17

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.94

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.45

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

82%

CN 03/03
Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.6

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.92

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.16

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.71

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.43

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

93%

T2 04/03
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.44

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.73

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đô Lương - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đô Lương

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 15°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

15°

/

16°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.08 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

1.58

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đô Lương