Dự báo thời tiết Huyện Đô Lương - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  18.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.6%
 • Lượng mưa
  9.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  4.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.1%
 • Lượng mưa
  1.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 24/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.2%
 • Lượng mưa
  0.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đô Lương - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đô Lương - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đô Lương

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.65 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đô Lương