Dự báo thời tiết Huyện Đô Lương - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.8%
 • Lượng mưa
  13.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:33
T2 12/06
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.3%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:34
T3 13/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.3%
 • Lượng mưa
  0.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:34
T4 14/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.3%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:34
T5 15/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.4%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đô Lương - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đô Lương - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đô Lương

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:33

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:33 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đô Lương