Dự báo thời tiết Huyện Đô Lương - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.6%
 • Lượng mưa
  2.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.2°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/23.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:54
T5 09/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  0.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:54
T6 10/02
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.7%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:55
T7 11/02
mây rải rác
28°

mây rải rác

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.9%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:55
CN 12/02
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:56

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đô Lương - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đô Lương - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đô Lương

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:54

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

3.18

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đô Lương