Dự báo thời tiết Nghệ An 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:37 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:35 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:34 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:33 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:33 pm

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:32 pm

Gió
5.56 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:31 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:31 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:30 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:29 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:29 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:28 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:28 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:27 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:26 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:26 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:25 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghệ An 30 ngày tới


Lượng mưa Nghệ An 30 ngày tới

Thời tiết Nghệ An

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:46

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.82 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

7.41

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Nghệ An