Dự báo thời tiết Nghệ An 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
3.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
3.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
3.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
4.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
2.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
3.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghệ An 15 ngày tới

Lượng mưa Nghệ An 15 ngày tới

Thời tiết Nghệ An

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.52 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

7.48

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Nghệ An