Nắng hạn, nhiều diện tích lúa hè thu tại Nghệ An mất trắng

Ảnh: Báo Nghệ An

KTT – Nắng nóng kéo dài thời gian qua là một trong những nguyên nhân khiến cho cây lúa kém phát triển, hạt lép, ảnh hưởng đến năng suất.

Theo thống kê trên toàn tỉnh Nghệ An, hàng nghìn ha lúa hè thu đang trong tình trạng bị lép hạt, kém phát triển. Tính sơ bộ tại một số huyện như Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành đã có tới khoảng 3.000 ha lúa bị lép hạt, thậm chí nhiều diện tích bị mất trắng hoàn toàn. Các huyện khác như Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương và Hưng Nguyên cũng nằm trong tình cảnh tương tự.

Lúa lép hạt, người nông dân phải cắt đem về cho gia súc ăn. Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc hàng nghin ha lúa không có hạt, lép, xấu một phần là do nắng nóng kéo dài nhiều ngày tháng qua, nhiều thời điểm nhiệt độ cao một cách cực đoan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ sinh trưởng của cây lúa.

(t/h)

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn