Dự báo thời tiết Huyện Xuân Trường - Nam Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.7%
 • Lượng mưa
  3.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.9°/19.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:48
T2 06/02
mây đen u ám
23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13.7%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48
T3 07/02
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/22.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/21.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.2%
 • Lượng mưa
  2.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.7°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.4%
 • Lượng mưa
  1.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xuân Trường - Nam Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Xuân Trường - Nam Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Xuân Trường

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:48

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.48 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Xuân Trường