Dự báo thời tiết Huyện Xuân Trường - Nam Định 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
6.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
6.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xuân Trường - Nam Định 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Xuân Trường - Nam Định 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Xuân Trường

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1004 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.38 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0.57

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Xuân Trường