Dự báo thời tiết Huyện Xuân Trường - Nam Định 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/31°

temperature
Sáng/tối

29°/33°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.61 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

35°/31°

temperature
Sáng/tối

30°/33°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.12 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/31°

temperature
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.08 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.14 km/h
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xuân Trường - Nam Định 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Xuân Trường - Nam Định 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Xuân Trường

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.51 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Xuân Trường