Dự báo thời tiết Huyện Xuân Trường - Nam Định 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:44 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

13°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:45 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:45 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:46 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:47 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:47 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xuân Trường - Nam Định 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Xuân Trường - Nam Định 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Xuân Trường

bầu trời quang đãng

20°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:44

Thấp/Cao

13°

/

21°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.06 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Xuân Trường