Thời tiết Huyện Mỹ Lộc - Nam Định theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

82%

T2 29/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.11 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.9

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.96

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.57

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.43

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

84%

T3 30/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.96

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.42

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.66

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỹ Lộc - Nam Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mỹ Lộc

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:30 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mỹ Lộc