Dự báo thời tiết Huyện Mỹ Lộc - Nam Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.4%
 • Lượng mưa
  0.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/21.8°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45.9%
 • Lượng mưa
  1.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/22.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.8%
 • Lượng mưa
  2.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:50
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/21.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.1%
 • Lượng mưa
  0.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.6°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:51
T7 11/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/24.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.7%
 • Lượng mưa
  1.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.1°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỹ Lộc - Nam Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mỹ Lộc - Nam Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mỹ Lộc

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:49

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.67 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mỹ Lộc