Dự báo thời tiết Huyện Mỹ Lộc - Nam Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.5%
 • Lượng mưa
  0.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:43
T3 03/10
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.1%
 • Lượng mưa
  1.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:42
T4 04/10
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:41
T5 05/10
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29%
 • Lượng mưa
  0.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:40
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.5%
 • Lượng mưa
  4.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỹ Lộc - Nam Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mỹ Lộc - Nam Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mỹ Lộc

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:43

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mỹ Lộc