Dự báo thời tiết Huyện Mỹ Lộc - Nam Định 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:51 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:50 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:49 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:36 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỹ Lộc - Nam Định 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mỹ Lộc - Nam Định 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Mỹ Lộc

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:51

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.37 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.98

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mỹ Lộc