Dự báo thời tiết Huyện Mỹ Lộc - Nam Định 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỹ Lộc - Nam Định 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mỹ Lộc - Nam Định 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Mỹ Lộc

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:33

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.73 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:33 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mỹ Lộc