Dự báo thời tiết Huyện Hải Hậu - Nam Định 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:44 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

13°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:45 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:45 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:46 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:47 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:47 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Hậu - Nam Định 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hải Hậu - Nam Định 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Hải Hậu

bầu trời quang đãng

13°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:44

Thấp/Cao

13°

/

21°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.3 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hải Hậu