Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy - Nam Định 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.4%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  6.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:06
T6 24/03
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:07
T7 25/03
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.9%
 • Lượng mưa
  1.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:07
CN 26/03
mưa vừa
21°

mưa vừa

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/23.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  10.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.2°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:07
T2 27/03
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.9°/20°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.9%
 • Lượng mưa
  4.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.7°/18.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.6°/18.8°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:07

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Giao Thủy

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:06

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.98 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

4.81

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Giao Thủy