Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy - Nam Định 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
6.3 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:12 pm

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
5.39 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:13 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
5.67 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:15 pm

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:15 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:16 pm

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:16 pm

Gió
5.56 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:17 pm

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:17 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:17 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:18 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Giao Thủy

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:08

Thấp/Cao

20°

/

26°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.73 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

5.85

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Giao Thủy