Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy - Nam Định 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
1.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
3.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
4.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
3.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
3.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
4.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
4.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Giao Thủy

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:43

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.22 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Giao Thủy