Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy - Nam Định 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Giao Thủy

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

22°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.09 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0.16

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Giao Thủy