Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy - Nam Định 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:50 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:51 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:52 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:52 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:53 pm

Gió
5.72 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/15°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:53 pm

Gió
5.53 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:54 pm

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:54 pm

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Giao Thủy

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:49

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.11 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

1.52

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Giao Thủy