Nam Bộ: 69 khu vực bờ biển bị xói lở với tổng chiều dài 291 km

Hiện nay trên địa bàn các tỉnh Nam Bộ có 69 khu vực bờ biển bị xói lở với tổng chiều dài 291 km gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.

Được biết, xói lở bình thường có 18 điểm với tổng chiều dài 141 km; xói lở nguy hiểm 30 điểm với tổng chiều dài 51km và xói lở đặc biệt nguy hiểm 21 điểm với tổng chiều dài 99 km.

Theo đó, thành phố đã tổ chức triển khai xử lý được 33 khu vực xói lở với tổng chiều dài là 29,3 km. Trồng rừng ngập mặn ven biển với tổng diện tích 15.277 ha, trong đó trồng mới 14.651ha, phục hồi 626 ha.

Ngoài ra, để tăng cường công tác quản lý, thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống xói lở bờ biển góp phần ổn định dân sinh, phát triển kinh tế, xã hội và xử lý một số khu vực xói lở nguy hiểm, Bộ NN-PTNT đề nghị các ban, ngành, địa phương tiếp tục cập nhật xây dựng bản đồ sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển vùng ĐBSCL.

Đồng thời tổ chức xử lý cấp bách 9 dự án xói lở bờ biển đặc biệt nguy hiểm đã được bố trí kinh phí. Khẩn trương triển khai các dự án phòng chống xói lở bờ biển đã có kế hoạch bố trí kinh phí từ chương trình ứng phó với BĐKH, WB9 và nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

Đáng quan tâm là công tác điều tra, đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp tổng thể phòng chống sạt lở cấp bách bảo vệ bờ biển ĐBSCL. Rà soát hệ thống quan trắc về thủy, hải văn…

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn