Mỹ: Lạnh tới mức phải nổi lửa đốt đường ray cho tàu chạy

Thời tiết quá lạnh làm kim loại co lại, khiến các mối nối đường sắt tách rời làm cho tàu có thể trật bánh, do đó họ phải đốt đường ray giúp công nhân sửa chữa các mối nối.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn