Mưa trái mùa giảm nguy cơ thiếu nước cuối vụ Đông xuân khu vực Bắc Trung bộ

Theo Tổng cục Thủy lợi, ước tính, tổng lượng mưa tích lũy cả đợt phổ biến từ 10mm đến 60mm.

Mưa trái mùa diện rộng trong các ngày từ mùng 4 đến 14/4 đã khắc phục được tình hình hạn hán, thiếu nước đang xảy ra ở Thừa Thiên Huế và làm giảm nguy cơ hạn hán, thiếu nước ở cuối vụ Đông Xuân ở các địa phương trong khu vực Bắc Trung bộ.

Theo Tổng cục Thủy lợi, ước tính, tổng lượng mưa tích lũy cả đợt phổ biến từ 10mm đến 60mm. Một số điểm mưa lớn như: Hòn Ngư (Nghệ An) Hoành Sơn (Hà Tĩnh) Tà Lương (Thừa Thiên Huế). Dung tích các hồ chứa hiện tại phổ biến từ 45% đến 65%, trung bình toàn vùng đạt khoảng 58%, tương đương so với trước đợt mưa do các địa phương đang lấy nước tưới cho lúa giai đoạn lúa trổ bông, chắc xanh.

Dự báo về nguồn nước, đối với vụ Hè thu, vụ Mùa, khả năng sẽ có khoảng 12.000 đến 20.000 ha diện tích canh tác không đủ nguồn nước tưới, cần điều chỉnh giảm, giãn tiến độ gieo cấy hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm khoảng 2 nghìn ha so với nhận định trước đợt mưa, chiếm khoảng 2,7% đến 4,6% diện tích gieo trồng hàng năm, ở các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,Thừa Thiên Huế.

Về tình hình nước sinh hoạt: Hiện có khoảng 3 nghìn 300 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt chủ yếu tập trung ở các tỉnh Quảng Bình và Nghệ An.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn