Mùa đông xuân, số người bị viêm kết mạc gia tăng

Mùa đông xuân là thời điểm bệnh viêm kết mạc gia tăng, ngoài cộng đồng vẫn còn tình trạng người dân tự ý chữa bệnh, chữa bệnh sai cách dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn